Chi bộ 3 đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2025

 05:26 CH @ Thứ Hai - 07 Tháng Mười Một, 2022

Thực hiện Điều lệ Đảng, Văn bản số 547-CV/ĐU ngày 8/8/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Văn bản số 282 – CV/ĐU ngày 31/8/2022 của Đảng bộ Công ty về tổ chức Đại hội Chi bộ, ngày 04.11.2022, Chi bộ 3 Hà Đông thuộc Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.


Đồng chí Nghiêm Chí Chính - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ có đồng chí (đ/c) Nghiêm Chí Chính, UV BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty. Các đ/c trong văn phòng Đảng ủy Công ty, đại diện BCH Công đoàn bộ phận Hà Đông, đại diện BCH Đoàn thanh niên chi đoàn 3.


Đoàn chủ tịch và ban thư ký đại hội

Đại hội đã được nghe đ/c Lưu Bá Vang - UV BCH Đảng bộ Công ty, Bí thư Chi bộ 3 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty để chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động trong hoạt động công tác tại các cửa hàng trực thuộc, thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD tại các cửa hàng trực thuộc, công tác Đảng trong Chi bộ luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ không có đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2022 – 2025.


Đồng chí Lưu Bá Vang - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Bí thư Chi bộ 3 trình bày báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, các đảng viên đã tích cực tham gia thảo luận, trình bày một số giải pháp xây dựng, đổi mới trong lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Thay mặt Đảng uỷ Công ty phát biểu chỉ đạo tại các Đại hội, đ/c Nghiêm Chí Chính – UV BCH Đảng bộ Công ty đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội; đã bám sát văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, đảm bảo tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch. Đồng thời biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022. Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Chi bộ đã thể hiện rõ ý chí quyết tâm và trách nhiệm, vai trò của ban Chi ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng thành các nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ. Góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí đề nghị ban Chi ủy, Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025 và từng cán bộ, đảng viên cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản thân, nắm và hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tập đoàn, Công ty, để áp dụng vào công việc thực tiễn tại cửa hàng mình công tác. Ban chi ủy NK 2022-2025 khẩn trương xây dựng chương trình hành động của Chi ủy nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tại Đại hội đã bầu ban Chi ủy, chức danh: Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 với số phiếu đạt kết quả tập trung cao

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng gắn liền với nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ của doanh nghiệp, cụ thể:
- Trong điều kiện kinh doanh bình thường, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas Công ty giao, trong đó tốc độ tăng trưởng sản lượng bán lẻ xăng dầu bình quân hằng năm tối thiểu 5% so với cùng kỳ.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là an toàn PCCN, quản lý tiền bán hàng, công nợ khách hàng, công tác ANTT, PCLB, BVMT.
- Phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đ/c Lưu Bá Vang Bí thư Chi bộ đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên trong Chi bộ khẳng định quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được thông qua tại Đại hội.
Một số hình ảnh tại Đại hội:


Đồng chí Phạm Thị Hiền - Phó bí thư Chi bộ 3, cửa hàng trưởng Petrolimex - cửa hàng 24 trình bày báo cáo kiểm điểm Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022


Các đại biểu phát biểu tại đại hội

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu


Ban chi ủy Chi bộ 3 khóa XVI nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt đại hội

Nguồn:  Nguyễn Trọng Khoa  -  Chi ủy viên chi bộ 3
Petrolimex Hà Sơn Bình