Đội tự vệ Petrolimex Hà Sơn Bình tham gia kiểm tra bắn đạn thật năm 2022

 10:05 SA @ Thứ Năm - 04 Tháng Tám, 2022

Chiều ngày 03.8.2022, các chiến sĩ thuộc đội tự vệ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình (Công ty) đã tham gia kiểm tra kết thúc huấn luyện năm 2022 với nội dung bắn đạn thật 3 bia phối hợp tại trường bắn Yên Sở, Hà Nội.

Các cán bộ, chiến sĩ tự vệ Công ty tại trường bắn Yên Sở, Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 517/QĐ – BCH ngày 22.7.2022 của Ban chỉ huy quân sự quận Hà Đông về triệu tập cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia kiểm tra kết thúc huấn luyện quận Hà Đông năm 2022, đoàn cán bộ, chiến sĩ đội tự vệ Công ty đã tham gia kiểm tra bắn đạn thật năm 2022 với 6 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí Phan Tuấn Dũng – Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự Công ty là phụ trách đoàn.


Các chiến sĩ đội tự vệ Công ty chuẩn bị tham gia kiểm tra

Nội dung kiểm tra là bắn đạn thật súng tiểu liên AK 3 bia phối hợp (bia 4, 7, 8 với các tư thế nằm bắn, ngồi bắn, đứng bắn).


Các chiến sĩ dân quân, tự vệ ngoài thao trường

Sau các đợt huấn luyện trong năm 2022, với tinh thần tập trung - nỗ lực - cố gắng, các chiến sĩ đội tự vệ Công ty đều đã hoàn thành bài kiểm tra bắn đạn thật với kết quả tốt.

Nguồn:  Nguyễn Trần Tuấn  -  Ban Website
Petrolimex Hà Sơn Bình