Tổ chức Tập huấn Quy trình bán hàng 5 bước

 06:20 CH @ Thứ Năm - 22 Tháng Sáu, 2017

Từ 20-22.6.2017, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình (Công ty) đã tổ chức tập huấn “Quy trình bán hàng 5 bước tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex" cho toàn thể cán bộ công nhân viên của các cửa hàng xăng dầu (CHXD) do Công ty trực tiếp quản lý tại 2 địa điểm: hội trường Văn phòng Công ty và CHXD số 10 - Sơn Tây.


Phó giám đốc Công ty, Phó trưởng Ban chỉ đạo Nghiêm Chí Chính phát biểu tại lớp tập huấn

Tham gia hướng dẫn đào tạo lớp tập huấn có Phó giám đốc công ty, Phó trưởng Ban chỉ đạo Nghiêm Chí Chính; Phó chủ tịch chuyên trách CĐCS Công ty Nguyễn Bá Khang và các đồng chí trong Ban chỉ đạo triển khai thực hiện quy trình bán hàng.


Phó chủ tịch chuyên trách CĐCS Công ty Nguyễn Bá Khang phát biểu tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, 196 Cán bộ công nhân viên (CBCNV) đã được quán triệt, hướng dẫn thực hiện quy trình bán hàng 5 bước, việc giải quyết các tình huống có thể xảy ra tại các CHXD Petrolimex theo đúng nội dung của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai tại quyết định số 275/PLX – QĐ – TGĐ ngày 02.6.2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về việc “Ban hành quy trình bán hàng 5 bước tại CHXD Petrolimex” và quyết định số 276/PLX – QĐ – TGĐ về việc “Ban hành Phim quy trình bán hàng 5 bước tại CHXD Petrolimex và Phim giải quyết tình huống có thể xảy ra tại CHXD Petrolimex”. Ban tổ chức lớp học đã tiến hành kiểm tra thực hành quy trình bán hàng 5 bước đối với các CBCNV tham gia tập huấn. Kết quả: 100% đạt yêu cầu.

Qua lớp tập huấn, các nhân viên bán hàng tại các CHXD Petrolimex đã nắm toàn bộ quy trình bán hàng, nâng cao nhận thức, cùng nhau trau dồi kỹ năng bán hàng, giúp tránh được những nhầm lẫn, sai sót khi giao tiếp với khách hàng. Từ đó, góp phân xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng, ứng xử văn minh. Đồng thời thể hiện sự thống nhất, công khai minh bạch, chính xác, thân thiện tại các CHXD của Petrolimex trong toàn hệ thống.

Tổng kết lớp tập huấn, Ban chỉ đạo đã quán triệt việc thực hiện quy trình bán hàng 5 bước là thường xuyên, liên tục và thực hiện đồng loạt tại tất cả các CHXD trong hệ thống Công ty. Vì vậy, các Cửa hàng trưởng có trách nhiệm phối hợp với Công đoàn các cấp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đốc đốc việc thực hiện quy trình bán hàng 5 bước của CBCNV CHXD; có hình thức tuyên dương, đề xuất khen thưởng đối với các CBCNV thực hiện tốt quy trình; mặt khác phê bình, nhắc nhở đối với các CBCNV không thực hiện đúng quy trình. Ban chỉ đạo sẽ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy trình bán hàng 5 bước tại các CHXD.

Quy trình bán hàng 5 bước được thực hiện đồng loạt trong toàn Công ty kể từ ngày 01.7.2017.

Sau đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn:


Toàn cảnh lớp tập huấn CHXD khối Hà Đông tại Hội trường Văn phòng Công ty

Toàn cảnh lớp tập huấn CHXD khối Sơn Tây, Ba Vì tại CHXD số 10 – Sơn Tây

Kiểm tra nhân viên thao tác quy trình bán hàng
Các nhân viên bán hàng thực hiện Quy trình sau khi được tập huấn

Nụ cười và những cái bắt tay thân thiện với khách hàng

Nguồn:  Nguyễn Trần Tuấn  -  Ban biên tập Website
Petrolimex Hà Sơn Bình