Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ, Doanh nghiệp phát triển

 06:40 CH @ Thứ Năm - 07 Tháng Năm, 2020

Ngày 07.5.2020, tại trụ sở Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình (Công ty/Petrolimex Hà Sơn Bình), địa chỉ số 167 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là kỳ Đại hội được Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) lựa chọn làm điểm để đánh giá rút kinh nghiệm. Đại hội diễn ra trong thời điểm vẫn còn những tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên cùng với việc tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình theo đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo của cấp trên, vừa phải triển khai nghiêm túc phương án phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần thành công của Đại hội.


Toàn cảnh Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí (đ/c) Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Phó trưởng ban Dân vận, Tổ phó tổ công tác số 5; đ/c Phạm Văn Thanh – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Petrolimex; cùng các đ/c lãnh đạo các phòng, ban của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn.

Tham dự và chúc mừng Đại hội có các đ/c Bí thư Đảng ủy Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình, Chi nhánh Xăng dầu Sơn La, Trưởng các đoàn thể trong doanh nghiệp.Các Đại biểu dự Đại hội

Về phía Đảng bộ Công ty: có mặt 97/97 (100%) đảng viên được triệu tập; gồm có các đ/c trong Ban Thường vụ (BTV), Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Công ty khóa IX và các đảng viên.


Đ/c Phạm Văn Thanh – UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Vũ Quang Tuấn đọc diễn văn khai mạc, trong đó nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới, nhằm phát huy sức mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”.


Đ/c Vũ Quang Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

Tại Đại hội, đ/c Bùi Văn Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với một số kết quả nổi bật (tăng trưởng và vượt so với Nghị quyết đề ra):

1. Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu bình quân: tăng trưởng 5,9%/năm, vượt 2,9%;

2. Sản lượng bán lẻ xăng dầu bình quân: tăng trưởng 6,7%/năm, vượt 1,7%;

3. Tốc độ tăng trưởng vốn, tài sản đạt: 8,5%/năm;

4. Công ty liên tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận, tăng trưởng bình quân 24,6%/năm;

5. Năng suất lao động bán lẻ xăng dầu: 35,6 m3/người/tháng, vượt 5,6 m3/người/tháng;

6. Đầu tư xây dựng mới/mua/thuê: 10 CHXD, vượt 05 cửa hàng.


Đ/c Bùi Văn Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo chính trị

Tại Đại hội, đã nghe Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa IX, Báo cáo tổng hợp ý kiến, các tham luận góp ý vào Báo cáo và Dự thảo Văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đ/c Lâm Văn Hoàng - Thường vụ Đảng ủy Công ty, Giám đốc Xí nghiệp K133 trình bày Báo cáo Kiểm điểm BCH Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đ/c Phạm Văn Thanh – UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex ghi nhận và biểu dương những thành tích Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và tổ chức Đại hội bài bản, khoa học. Đồng chí bày tỏ sự đồng tình với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ Công ty trình bày tại Đại hội và đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị của tập thể Đảng bộ Công ty. Thay mặt BTV Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí đã đề nghị các Đảng viên tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và gợi mở một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng trong tình hình mới.

2. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, đời sống người lao động; đổi mới, nâng cao năng lực quản trị điều hành, hiệu quả sử dụng vốn, năng suất lao động; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng.

3. Giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ, tiếp tục phát triển văn hóa Petrolimex; Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện theo chương trình, kế hoạch, phù hợp với đặc điểm tình hình của Tập đoàn, Công ty.


Đ/c Nguyễn Văn Hưởng – Ủy viên BCH Đảng bộ khóa IX, Phó Giám đốc Công ty trình bày tham luận

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đại hội đã bầu ra BCH gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ Công ty.


Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa X ra mắt Đại hội

Tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ Công ty khóa X, đã bầu ra BTV, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, các chức danh Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Công ty. Đồng chí Vũ Quang Tuấn tiếp tục tái cử là Bí thư Đảng ủy Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình.


Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội lần thứ X, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 10 chỉ tiêu chủ yếu:

1. Hằng năm, Đảng bộ Công ty xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tối thiểu 80% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

2. Kết nạp ít nhất 12 Đảng viên mới/toàn khóa;

3. Lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

4. Đảm bảo an toàn về mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt về con người, tài chính, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường;

5. Hoàn thành kế hoạch sản lượng xăng dầu Tập đoàn giao hằng năm; trong đó, tốc độ tăng trưởng sản lượng bán lẻ bình quân đạt tối thiểu 4%/năm;

6. Tăng năng suất lao động bán lẻ xăng dầu, đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ đạt 40m3/người/tháng và không thấp hơn năng suất lao động bình quân miền Bắc;

7. Thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; hằng năm nộp đúng, đủ và kịp thời theo qui định của Pháp luật;

8. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận Tập đoàn giao hàng năm; Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu bình quân không dưới 15%;

9. Ổn định việc làm, đảm bảo tiền lương, phấn đấu thu nhập của người lao động tăng tối thiểu 20%/toàn khóa;

10. Xây mới, mua, thuê (dài hạn) ít nhất 6 cửa hàng xăng dầu/toàn khóa.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đ/c Bí thư Đảng ủy Công ty Vũ Quang Tuấn bày tỏ lời cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban của Tập đoàn đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt BCH khóa X, đ/c Vũ Quang Tuấn kêu gọi các Cấp ủy, tổ chức đảng – đoàn thể, các cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; năng động, sáng tạo, tích cực học tập, lao động, công tác, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, được Đảng ủy Tập đoàn và đại diện Tổ công tác số 5 Đảng ủy khối DNTW đánh giá cao. Đây là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ và toàn thể đảng viên của Công ty vững bước tiến vào giai đoạn mới.

Một số hình ảnh của Đại hội:


Đ/c Nghiêm Chí Chính - Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, Trưởng tiểu ban tổ chức và phục vụ Đại hội, Phó Giám đốc Công ty hướng dẫn các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19 và sinh hoạt của Đảng viên trong đại hội


Các công tác phòng chống dịch COVID-19 trước Đại hội


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội


Các đại biểu tham luận tại Đại hội


Đ/c Trần Văn Hiến - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế bầu cửCác đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công ty khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nguồn:  Nguyễn Trần Tuấn  -  Ban Website Công ty
Petrolimex Hà Sơn Bình