Chi bộ 1 đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 – 2025

 04:21 CH @ Thứ Ba - 15 Tháng Mười Một, 2022

Thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đại biểu các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn bản số 547-CV/ĐU ngày 8/8/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Văn bản số 282 – CV/ĐU ngày 31/8/2022 của Đảng bộ Công ty về tổ chức Đại hội Chi bộ, ngày 10.11.2022, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.


Toàn cảnh Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí (đ/c) Vũ Quang Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, đ/c Nguyễn Văn Hưởng - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và các đ/c trong Đảng uỷ công ty tới dự, chỉ đạo Đại hội.


Đ/c Vũ Quang Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội đã được nghe đ/c Lã Hồng Vấn – Phó Bí thư Chi bộ 1 trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.


Đ/c Lê Quang Huy – Bí thư Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó giám đốc Công ty điều hành biểu quyết nghị quyết Đại hội

Tại Đại hội, các đảng viên đã tích cực tham gia thảo luận, đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025.


Phó Bí thư Chi bộ 1, Trưởng phòng Kinh doanh Xăng dầu Công ty Lã Hồng Vấn trình bày báo cáo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại các Đại hội, đ/c Vũ Quang Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Chi bộ 1 trong nhiệm kỳ 2020 -2022; tập thể chi bộ đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời chỉ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội thông qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian đến Chi bộ tiếp tục chỉ đạo 03 phòng thực hiện và hoàn thành chức trách nhiệm vụ được phân công góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; Công tác phát triển đảng viên phải đảm bảo chất lượng; Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên…Các đảng viên tham luận tại Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chi ủy, Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025.


Các đảng viên chi bộ 1 bỏ phiếu bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng gắn liền với nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ của doanh nghiệp, cụ thể:
- Lãnh đạo phòng KTTC, KDXD, KDTH hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hàng năm hoàn thành kế hoạch sản lượng, lợi nhuận và an toàn tài chính.
- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Đẩy mạnh chất lượng công tác xây dựng Đảng: Hàng năm giữ vững danh hiệu Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; kết nạp ít nhất 01 quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng.
- Lãnh đạo Công đoàn văn phòng và chi đoàn 1 (theo phân công của Đảng ủy Công ty) thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, tiếp tục giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đ/c Lê Quang Huy Bí thư Chi bộ 1 đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên trong Chi bộ khẳng định quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được thông qua tại Đại hội.


Ban chi ủy chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt đại hội

Nguồn:  Trương Trung Dũng  -  P. Kinh doanh Xăng dầu
Petrolimex Hà Sơn Bình