Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Xuân QuangBan Website - Petrolimex Hà Sơn Bình
03:52' CH - Thứ tư, 21/04/2021

Thực hiện văn bản số 173-TB/ĐU ngày 16.4.2021 của Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Đảng bộ Tập đoàn nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 20.4.2021 Đảng bộ Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình đã bố trí 2 điểm cầu tại Văn phòng Công ty và văn phòng Xí nghiệp Xăng dầu K133. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Công ty có các đồng chí (đ/c) là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Công ty, Bí thư các Chi bộ, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ Công ty, ủy viên Ban chấp hành (BCH) Công đoàn cơ sở Công ty, BCH Đoàn thanh niên Công ty, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Công ty. Tại điểm cầu Xí nghiệp K133 có các đ/c là ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận, Lãnh đạo Xí nghiệp, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, BCH Công đoàn cơ sở thành viên, Bí thư Đoàn thanh niên Xí nghiệp.Toàn cảnh hai điểm cầu tham dự hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Hội nghị đã nghe PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt 5 chuyên đề, gồm: (1) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (2) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (3) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; (4) Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; (5) Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.


Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị

Ngay sau Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đề nghị các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị tiếp tục phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới các các cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong đơn vị mình; các cấp ủy cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt Nghị quyết là công việc thường xuyên, liên tục; phải thực hiện nghiêm túc bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021; đồng thời có kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên để cụ thể hóa vào điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.Hội nghị tập trung lắng nghe PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt 5 chuyên đề

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn