Tin tức - Sự kiện
  • Đảng bộ CNXD Sơn La tổ chức hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi” cấp cơ sở năm 2021

    14/09/2021 09:34' SA
    Với mục tiêu nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, nhất là kỹ năng giới thiệu, quán triệt, học tập nghị quyết của cấp ủy các cấp, các tuyên truyền viên, cán bộ các đoàn thể. Đảng bộ Chi nhánh xăng dầu Sơn La (Đảng bộ Chi nhánh/CNXD) đã tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội thi được tổ chức với quy mô phù hợp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
21.490
21.910
21.390
21.810
20.140
20.540
16.370
16.690
16.020
16.340
15.080
15.380
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn