Giới thiệu

Chia sẻ

Giới thiệu

CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Chủ sở hữu:Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
Tên giao dịch quốc tế:Petrolimex HaSonBinh Co., Ltd
Tên viết tắt:Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình (Petrolimex Hà Sơn Bình)
Trụ sở:Số 167 Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3382-6286;Fax:(024) 3382-5208
Website:www.hasonbinh.petrolimex.com.vn;Email:hsb@petrolimex.com.vn
Vốn điều lệ:78.000.000.000 đồng (Bảy mươi tám tỷ đồng)

Thành lập ngày 17.6.1991 theo Quyết định số 669/TN-QĐ của Bộ Thương Nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Từ ngày 28.6.2010, Công tychính thức chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty nhà nước sang Công ty TNHH Một thành viên do Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là chủ sở hữu, theo Quyết định số 379/XD-QĐ-HĐQT ngày 28.6.2010 của Hội đồng quản trịTổng công ty Xăng dầu Việt Nam(nay là:Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam).

Ngành nghề: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu,... Hệ thống phân phối Tổng đại lý/TNPP, đại lý/TNNQ và mạng lưới bán lẻ với 94 Cửa hàng xăng dầu và 09 Cửa hàng kinh doanh tổng hợp được bố trí phủ khắp trên địa bàn các tỉnh/thành phố: Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La.

Các đơn vị thành viên:

1. Chi nhánh Xăng dầu Sơn La:
- Địa chỉ: Số 610, đường Lê Duẩn, Tổ 1, phường Quyết Tâm, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: (0212) 385-2163; Fax: (0212) 385- 3311

2. Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình:
- Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Trung Trực, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
- Điện thoại: (0218) 385-2168; Fax: (0218) 385-2523

3. Xí nghiệp Xăng dầu K133:
- Địa chỉ: Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3378-3957; Fax: (024) 3378-3763